ValmennusValmentaja Laji
Matti ja Sanna-Maria Heikkilä Vakio- ja latinalaistanssit


 

Seuran omat valmentajat ja ohjaajat
Ritva Alarotu Seuraohjaaja ritva.alarotu@teuva.fi
Heidi Laurila Bailatino/Seuraohjaaja heidi.lahdesmaki@gmail.com

Suvi Blomback

Saija Valtasaari

Seuraohjaaja

Seuraohjaaja
suvi.blomback@gmail.com