Pääsivu * Asuntopörssi * Kylät ja kartta
Tutustumiskohteet ja tunnettavuus * Yritystoiminta * Yhdistystoiminta
Vapaa-ajan toiminta * Kylähankkeita * Historiaa

RIIPPI

Teuvan useiden muiden kylien keskellä sijaitsee Riipinkylä.
Rajat löytyy Norinkylään, Äystöön, Kirkonkylšn haja-
asutusalueeseen sekä Kauppilaan. Käytännössä kylän
toimintarajat kulkee ala-asteen oppilaiden asuinsijojen mukaan. Kylienvälisissä
urheilutoiminnoissa kuitenkin virallisten rajojen mukaan, mitkä hieman poikkeavat
toimitarajoista. Kuntakeskukseen on matkaa reippaat 5 km kylätaajaman
keskuksesta, joka sijoittuu nuorisoseuran ja kyläkoulun tietämille. Kantatie 67
kulkee Kauhajoen suunnasta tultaessa kylätaajaman läpi kohti rannikkoseutua.
Kylässä on 516 asukasta

Kyläkoulu toimii kolmiopettajaisena. Oppilaita oli 36 lukuvuoden 97-98 alussa.
Koulun tiloissa toimii kerran kuussa terveydenhoitajan vastaanotto, missä
suoritetaan mm. verenpainemittauksia.

Yleiset kulkuneuvot eli linja-autoliikenne toimii kouluaikoina,
kesäaikana kulkee Seinäjoki - Teuva - Kristiina yhteyksiin kantatie 67 pitkin.
Kylässä on tarjolla kunnan valmiiksi kaavoittamia asuntotontteja rauhallisella
asuntoalueella, joka on jo osaksi rakennettu ja asuttu. Tiet ja viemäröinti on jo valmiina.


Pääsivu * Asuntopörssi * Kylät ja kartta
Tutustumiskohteet ja tunnettavuus * Yritystoiminta * Yhdistystoiminta
Vapaa-ajan toiminta * Kylähankkeita * Historiaa