Pääsivu * Asuntopörssi * Kylät ja kartta
Tutustumiskohteet ja tunnettavuus * Yritystoiminta * Yhdistystoiminta
Vapaa-ajan toiminta * Kylähankkeita * Historiaa

KIRKONKYLÄN YMPÄRISTÖ

Kirkonkylän haja-asutusalue koostuu eri asuinalueista. Kirkonkylän
haja-asutusalueella asuu 583 asukasta. Kirkonkylä:n haja-asutusalueeseen
luetaan kuuluviksi keskustaajaman ulkopuoliset alueet: Komsin-, Varsalan- ja Teerenpaikka
sekä Korvenkylän alue. Komsin paikalta (koululta) on kuntakeskukseen reipas
kolme kilometriä, Varsalanpaikalta viisi ja Teerenpaikalta kolmisen kilometriä.
Korvenkylästä matkaa kuntakeskukseen tulee n. 9 km. Haja-asutus alue
ympäröi kunnan keskustaajama-aluetta.

Asiointitaksi kulkee reittiä, keskusta - Pappilanhaka - Varsala - Komsin koulu
- keskusta, kerran viikossa. Korvenkylästä kulkee Äystöltä
asiointitaksi kutsutaksina kaksi kertaa viikossa keskustaan. Linja-autoliikenne kulkee
keskustan halki menevää Porvarintietä, joka on kilometrin
päässä Komsin koululta sekä kantatie 67 pitkin.

Peruspalvelut sijaitsevat kuntakeskuksessa, jonne on matkaa n. 2 -8 km asuinpaikasta
riippuen. Ala-aste sijaitsee Komsinpaikalla. Koulu on kolmiopettajainen ja oppilaita on 69.
Koululla on erillinen ruokalarakennus, jota kyläläiset ovat
käyttäneet kokoontumisissaan ja kerhotiloina myös muita koulun tiloja.
Korvenkylästä ala-asteikäiset kulkevat Kirkonkylän
koulussa kuntakeskuksessa, jonne heillä on taksikyyditys.


Pääsivu * Asuntopörssi * Kylät ja kartta
Tutustumiskohteet ja tunnettavuus * Yritystoiminta * Yhdistystoiminta
Vapaa-ajan toiminta * Kylähankkeita * Historiaa