Pääsivu * Asuntopörssi * Kylät ja kartta

Hanke on päättynyt 31.12.1999

TERVETULOA
TEUVAN KYLÄSIVUILLE

Näillä sivuilla kerrotaan kymmenen aktiivisen teuvalaisen kyläalueen
toiminnoista ja tapahtumista. Tiedot on kerätty Teuvan kyläohjelman
yhteydessä eri kylistä.

Teuvalaiset kylät ovat omaleimaisia ja kaikilta kyliltä löytyy
erityypistä toimintaa. Maalaismaisemat, luonnonkauneus ja rauhallisuus
tarjoavat hyvän ja turvallisen asuinympäristön ja aktiivinen yhdistystoiminta
luo monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Kylien omaehtoisesti ylläpitämät
seurojentalot sekä kylätalot antavat puitteet kehittää
mitä erilaisempaa toimintaa.

Tänä päivänä vapaaehtoinen talkootyö on avainasemassa
kylien toiminnallisessa tarjonnassa. Siitä on osoituksena myöskin teuvalaisten
yhdistysten toteuttamat investointihankkeet Teuvan kylien kehittämishankkeen
yhteydessä. Näihin ja moniin muihin asioihin saat lisätietoa
käymällä kylässä kotisivuillamme.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kiitän kylien yhteyshenkilöitä, jotka olette olleet aktiivisesti
mukana kylienne tietojen kerääjinä. Erityiskiitokset
saavat kylien yhteyshenkilöistä

Matti Hannuksela
Teija Haikonen
Harri Nisula
Jukka Tuisku sekä
ohjausryhmän puheenjohtaja
Anne-Marie Varamäki.

Ruusuja myöskin hankkeen

johtaja Antille sekä
Sepolle
Jarille
Markulle
Johannalle

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Merja Koivisto, kyläprojektipäällikkö
TULEVAISUUS TEUVALLA
-hankkeen vetäjä ja kylätietojen kirjaus

Sivut toteuttanut TEAK OY / Jaana Hakala

Hankkeen rahoittajat:
Teuvan Kunta, TE-keskus maaseutuosasto sekä Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto