Hankeen suunnitelmat ja raportit

Hankkeen aikana on laadittu seuraavat suunnitelmat ja selvitykset: Teuvanjoen yläosan kulttuurimaisemaselvitys, Teuvanjoen yläosan kalasto- ja ravustoselvitykset, Teuvanjoen yläosan vedenlaatuselvitys , Teuvanjoen yläosan hajakuormitusselvitys, Teuvanjoen yläosan luontoselvitys, Teuvanjoen yläosan uoman, uoman ja lähialueen tilaselvitys, Teuvanjoen yläosan suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma ja Teuvanjoen yläosan kehittämissuunnitelma, joiden yhteinen loppuraportti on julkaistu ”Alueelliset ympäristöjulkaisut –sarjassa numerolla 348 ” . Samoin ovat valmistuneet Teuvanjoen pohjapatosuunnitelmat Teuvan keskustan kohdalla ja Perälän kylätaajamassa ns. pumppusillan kunnostussuunnitelma sekä suojavyöhykesuunitelmat yhdellätoista tilalla. Lopuksi laadittiin viidelle koskiosuudelle ja kahdelle suvannolle pilottihankkeena kalataloudellinen kunnostussuunnitelma sekä kalojen ja rapujen istutussuunnitelma.


Pohjapatoja koskevat suunnitelmat on laatinut Air- Ix Ympäristö Oy. Pumppusillan kunnostussuunnitelman laativat Rakennussuunnittelu Markku Syväluoma ja Insinööritoimisto Finmacon Oy Botnia. Muut selvitykset ja suunnitelmat on laatinut Länsi-Suomen ympäristökeskus.

Loppuraporttia on rajoitetusti saatavissa Teuvan kunnan teknisestä toimistosta tai hankkeen yhteyshenkilöltä.