Kirkonkylä © Nisulan arkisto


Vanhat maisemat
Vanhat
Kirkonkylä
Norinkylä
Perälä

Perälän silloilla

Perälän maisemissa

.
Perälä, Rääsynluoma © Nisulan arkisto Perälän peltojen keskellä virtaava joki sivuhaaroineen on vaikuttanut monella tapaa kylän maisemaan ja elämään. Jokisillat ovat olleet tärkeitä kulkuväyliä. Silloilta on myös avautunut näkymiä jokivarren maisemiin. Kuva: Nisulan arkisto.
Retkellä Perälän Tanulan rannassa © Nisulan arkisto Jokivarsi on houkutellut pikkupoikia retkelle, kalaan ja ravustamaan. Ennen rapuruttoa joki antoi suuria saaliita. Välittäjien myydessä saaliit kaupunkiin saivat pojat hyvät ansiot. Jokivarresta löytyi hyviä leiripaikkoja myös telttaretkille, kuten kuvassa nykyisen Tanulan maisemissa. Kuva: Nisulan arkisto.
Uitto Perälässä © Nisulan arkisto Joki tarjosi mahdollisuuden myös puutavaran kuljetukseen. Korkean veden aikaan puut liikkuivat rivakasti merta kohti. Kuva: Nisulan arkisto.
Kiilin tervahauta © Nisulan arkisto Ennen uittoa puu tarjosi toimeentuloa tervanpolton muodossa. Tervanpoltto oli laajaa erityisesti 1700- ja 1800-luvulla. Hautojen polttaminen hiipui 1900-luvun alkuvuosikymmeniin mennessä. Kuvassa Kiilin tervahaudan lataamista vuonna 1921. Kuva: Nisulan arkisto.


TEUVAN MUUTTUVAT MAISEMAT