Teerineva


Suomaa
Suojelu
Lutakkoneva
Suksenjärvi
Huhtikuu
Toukokuu
Suot tarjoavat vielä luonnontilaisia maisemia, joiden ääressä voi miettiä millainen maisema olisi ilman ihmiskäden jälkeä. Edustavimpien soiden säilyminen turvataan soidensuojelualueilla. Samalla varmistetaan soiden monilajisen eliöstön elinmahdollisuudet tulevaisuudessakin.

Varisneva Varisnevan allikot luovat näyttävän verkoston. Allikot sijaitsevat keidassuon korkeimmalla kohdalla. Vesi allikoihin kertyy sateista ja sulamisvesistä. Allikkoalueet ovat myös lintujen suosimia pesäpaikkoja.
Kalalokki Soiden allikot houkuttelevat erilaisia vesilintuja. Telkät, sinisorsat ja tavit ovat soiden perussorsia. Useimmilta allikkoisilta soilta löytyy myös pesivä kalalokkipari.
Valokki Valokki, suomuurain, lakka, hilla: samasta herkusta puhe kaikilla sanoilla. Soiden arvomarja saa uhmaamaan loppukesän helteitä, sääskiä, kärpäsiä ja paarmoja. Parhaimmillaan marja on suoraan mättäästä kypsänä nautittuna.
Suksenjärvi Soita on syntynyt myös järvien kasvaessa umpeen. Umpeenkasvua on voitu aikoinaan nopeuttaa laskemalla järven pintaa, jolloin on samalla saatu karjalle talvirehua niittämällä kortetta kuten Suksenjärvellä.


TEUVAN MUUTTUVAT MAISEMAT