Vehka


Suksenjärven linnusto
Maisema
Käyttötavat
Linnusto
Luontopolku

Lintulajit
Kevätmuutto

Suksenjärvi ympäristöineen tarjoaa Teuvan monipuolisimman retkikohteen. Linnustosta, eläimistöstä ja kasvillisuudesta löytyy paljon mielenkiintoisia piirteitä.

Joutsenet Suksenjärven linnuston valtiaita ovat joutsenet ja kurjet. Joutsenet viihtyvät järvellä varhaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn. Poikasia kasvaa yleensä neljästä kuuteen. Kurkipareja pesii (kurjenpesä) järvellä puolisen kymmentä ja lähisoilla on lisää pesiä.
Sorsapoikue Vesilintuja järvellä on etenkin muuttoaikaan. Pesiviä vesilintulajeja ovat tavi, telkkä, sinisorsa, jouhisorsa ja lapasorsa.

Kahlaajista runsain laji on liro. Muita järvellä säännöllisesti tavattavia lajeja ovat töyhtöhyyppä, suokukko, punajalkaviklo ja kapustarinta.

Järven saramättäillä ja pensaissa viihtyvät varpuslinnuista erityisesti niittykirvinen, keltavästäräkki ja ruokokerttunen. Kesällä järvellä voi nähdä satoja pääskysiä ja tervapääskyjä saalistamassa.

Keväällä ja syksyllä järven jäällä pitävät soidinta teeret. Rantarämeiltä ja metsistä voi yhyttää myös muut metsäkanalinnut: metson, pyyn tai riekon.

Petolinnuista järvellä näkee usein sinisuohaukkoja ja hiirihaukkoja. Rantametsässä pesivä varpushaukkakin pistäytyy melko usein järven puolella. Keskikesällä järven ylenpalttisen runsasta korentoparvea harventavat nuolihaukat.


TEUVAN MUUTTUVAT MAISEMAT