Vehka


Suksenjärven luontopolku
Maisema
Käyttötavat
Linnusto
Luontopolku
Tälle sivulle kerätään materiaalia ja virikkeitä, joita voi käyttää hyväksi koulujen luontoretkien suunnittelussa ja toteutuksessa. Kun muiden sivujen kautta luontoon voi tutustua ennakkoon, niin tältä sivulta löytyy myös paikan päällä toteutettavia tehtäviä.

Kohdeopasteet ja tehtävät

Ensimmäinen tehtävä


TEUVAN MUUTTUVAT MAISEMAT