Vehka


Suksenjärven maisemia
Maisema
Käyttötavat
Linnusto
Luontopolku
Syyskuu
Suksenjärven maisema on muuttunut paljon vuosikymmenten mittaan. Antoisa kalapaikka muuttui järvenlaskun myötä eläinten rehua tuottavaksi kosteikoksi.

Rehutarpeen loppuessa järvellä ei ollut enää taloudellista merkitystä, vaan järvi jäi omilleen. Linnut ja muut eläimet ovat kuitenkin viihtyneet järvellä.

Rantakukat Suksenjärvi on monen veden läheisyydessä elävän kasvin turvapaikka teuvalaisessa maisemassa. Suksenjärven näyttävimpään kasvillisuuteen kuuluvat rantakukat ja vehka. Keltaista väriä maisemaan tuovat ulpukat ja kurjenmiekka.
Haavikko Järven laskeminen jätti reunametsiin paikoin korkeat rantavallit. Rehevillä kovan maan rannoilla kasvavat nyt haavat. Itärannan märillä, luhtaisilla rannoilla viihtyvät paremmin lepät ja kurjenpolvet.
Kelo Järven lasku-uoman suuta vartio vahva kelo. Kelon palokärjenkolo on ollut suosittu pesäpaikka; asukkaina ovat vuosien mittaan vierailleet ainakin telkkä, orava, palokärki, helmipöllö ja hiiripöllö.


TEUVAN MUUTTUVAT MAISEMAT