Parran Peikko


Parran Peikon poluilla
Seuraava
Opastus
Edellinen

Suksenjärvi
Maisema
Käyttötavat
Linnusto
Luontopolku

Kala-apajasta lintujärveksi

Suksenjärvi siintää Parran laelle vihreänä mattona. Kevään sulamisvedet voivat muuttaa värin siniseksi, mutta muuten vesi on piilossa. Parran Peikko on kuitenkin todennut vesilintujen ja kahlaajien pitävän järveä kelvollisena asuinpaikkana. Kurjet ja joutsenet saavatkin pesiä rauhassa järven hetteiköissä.

Suksenjärvi Suksenjärvi oli aikoinaan kelpo kalapaikka. Etenkin hauki on viihtynyt järven kortteikoissa. Historian lehdille ovat jääneet teuvalaisten ja mietaankyläläisten erimielisyydet kalastusoikeuksista 1600-luvulla. Vanhoista kalastusmatkoista on muistona järven rannan paikannimi Mietaanmaja.

1800-luvun alkupuolella tarvittiin kasvavalle karjalle aiempaa enemmän rehua. Rehualaa saatiin lisää laskemalla Suksenjärven vedenpintaa. Kortetta niitettiinkin järveltä runsaat sata vuotta aina 1940-luvulle asti.

Umpeenkasvaneellakin järvellä on arvonsa: linnut arvostavat sitä ruokailu- ja pesimispaikkana. Suksenjärvi ympäristöineen tarjoaa monipuolisia elinympäristöjä lintujen lisäksi monille muillekin eläimille ja kasveille. Järven ympäristön eläinlajisto onkin Teuvan monipuolisin.

Suksenjärvi esittäytyy laajemmin nimikkosivuillaan.

Edellinen Opastus Seuraava


TEUVAN MUUTTUVAT MAISEMAT