Kukkaron silta


Perälä
Sillat
Melonta
Kukkaro
Pellot
Vanhat
Helmikuu
Maaliskuu
Kesäkuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Marraskuu
Marraskuu
Perälän viljelykset ja asutus sijoittuvat vahvasti jokivarteen. Jokivarren maisemaa elävöittävät pieniä koskia ja rantaniityt. Vähävetinen joki tarjoaa melontamahdollisuuksia etenkin korkean veden aikaan.

Perälä Tattarin peltoalue on yksi Perälän hienoista viljelyalueista. Pelloilla elää vielä melko monipuolinen eläimistö. Pelloilla on keväällä tauoton konsertti, jossa pääsee kuulemaan esimerkiksi kuovin kuikutusta ja kiurun luritusta.
Jokivarsi Jokivarressa liikkuu paljon erilaisia eläimiä. Talvella etenkin koskipaikkojen tuntumasta löytyy saukkojen jälkiä. Saukot liikkuvat laajalla alueella, jolta ne tarkastavat suuren määrän otollisia jokia ja puroja. Talvilta sulapaikoilta voi löytää myös koskikaran.
Kukkaro Kesäinen jokimaisema tarjoaa jokseenkin erilaisia näkymiä. Parhaimman tuntuman jokimaiseman antiin saa melomalla, mutta silloiltakin näkee hyvän otteen jokivarren näkymistä. Joki näyttäytyy myös Joenstaustan tielle muutamasta kohdasta.


TEUVAN MUUTTUVAT MAISEMAT