Kukko


Opetusmateriaali
Maisema ja luonto tarjoaa paljon mahdollisuuksia ja virikkeitä opetukseen. Historia ja luonnontieteet saavat lähiympäristöstä konkretiaa ja kiinnostavuutta.

Tämän sivun linkkien takaa löytyy opetuksen tueksi suunniteltua materiaalia.

Helmipöllö Suksenjärven luontopolku
- kysymyslista


Tehtäviä ja kysymyksiä

Tutustutaan hetken aikaa sivujen sisältöön omaan tahtiin. Tämän jälkeen etsitään sivuilta vastauksia alla oleviin tehtäviin.

1. Tutkitaan tarkemmin kyliä. Valitaan kolme mieluisinta kylämaisemaa. Katsotaan mistä elementeistä mieluinen maisema koostuu.

2. Etsitään ja valitaan mieluisat näkymät viidestä eri maisematyypistä (asutus, viljely, suo, joki, metsä). Tutkitaan miten maisematyypit eroavat toisistaan.

3. Tutustutaan eläimiin. Katsotaan millaisessa ympäristössä eläimet viihtyvät ja miten ovat sopeutuneet olosuhteisiin.

4. Tutustutaan puihin ja muihin kasveihin. Katsotaan miten puut muuttavat maiseman värejä.

5. Miten vuodenaikojen muutokset näkyvät maisemassa?

Tehtäviä ja kysymyksiä kuvien kera
Tunnista perhoset
Tunnista kylämaisematTEUVAN MUUTTUVAT MAISEMAT