Hirvelänpää


Norinkylä
Retkeilyreitit
Aarnimetsä
Suuret puut
Vanhat
Huhtikuu
Toukokuu
Toukokuu
Heinäkuu
Syyskuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Norinkylän maisemaa hallitsee laajan lakeuden laidat. Toisaalta metsät houkuttelevat liikkumaan.

Lumppuharju Norinkylä on suuren Kainaston lakeuden reunalla. Norinkylän maisemaa elävöittävät laiduntamisesta nauttivat eläimet.
Nori Norinkylän tärkeimpiä luontokohteita ovat Viiatin vanha metsä ja Kurpannevan suoalue. Lintunevalla on vielä luonnontilaista maisemaa, mutta Lammasnevan suoalue on turvetuotannossa.
Lintuneva Aarniometsä


TEUVAN MUUTTUVAT MAISEMAT