Komsi


Mielipiteet maisemista
Tämän sivun kysymyksillä pyritään selvittämään teuvalaisten maisemien nykytilaa ja muutosta. Toisaalta tämän sivun avulla etsitään maisemien parhainta antia, edustavia maisemia ja muita mielenkiintoisia kohteita. Voit kertoa myös maisemiin kohdistuvista toiveistasi.

Näiden sivujen sisältöä kehitetään sinunkin vastaustesi perusteella. Voit antaa vinkkejä sopivista kuvauskohteista tai tarjota vanhoja valokuvia havainnollistamaan menneiden aikojen maisemia.

Voit vastata alla oleviin kysymyksiin valitsemalla sopivan vaihtoehdon tai kirjoittamalla vastauksen sille varattuun tilaan.

Maisemamielipiteet

1. Millainen on mielestäsi teuvalaisten maisemien nykytila?

Erinomainen
Hyvä
Tyydyttävä
Välttävä
Huono
En osaa sanoa


2. Ovatko teuvalaiset maisemat mielestäsi muuttuneet edeltävän 10 vuoden aikana?
Muuttuneet huonompaan suuntaan
Muuttuneet parempaan suuntaan
Muuttuneet, mutta eivät parempaan tai huonompaan
Pysyneet ennallaan
En osaa sanoa


3. Millaisia muutoksia olet havainnut maisemissa ja missä?


4. Mikä muuttaa mielestäsi tällä hetkellä eniten teuvalaista maisemaa?
Maaseudun autioituminen
Peltojen metsitys
Viljelyn tehostuminen
Hoitamattomat pellot
Rakentaminen
Rakennusten ränsistyminen ja hoitamattomuus
Metsätalous
Jokin muu
Ei mikään
En osaa sanoa


5. Miten tärkeäksi koet maisemien hoitamisen?
Erittäin tärkeäksi
Melko tärkeäksi
Melko yhdentekeväksi
Erittäin yhdentekeväksi
Ei merkitystä
En osaa sanoa


6. Miten hyvin maisema otetaan tällä hetkellä huomioon Teuvalla?
Erittäin hyvin
Melko hyvin
Melko heikosti
Erittäin heikosti
Ei lainkaan
En osaa sanoa

7. Millainen tai mikä on sinun mielimaisemasi Teuvalla? Kuvaile valintaasi.


8. Mikä tai millainen maisema edustaisi mielestäsi parhaiten sinulle tutuinta teuvalaista kylää, ja toisaalta koko kuntaa?


9. Mikä on sinun mielestäsi parasta teuvalaisessa maisemassa?


10. Minkä tien tai reitin (mistä mihin) neuvoisit vieraallesi, jos hän haluaisi tutustua teuvalaiseen maisemaan yhtä kohdetta laajemmin? Miksi valitsit juuri tämän tien/reitin?


11. Missä paikassa Teuvalla maisemaan tulisi erityisesti kiinnittää huomiota? Miksi juuri siellä?


Taustatiedot

12. Sukupuoli
Nainen Mies
13. Ikä vuotta

14. Nykyinen asuinpaikka

15. Miten pitkään asunut/viettänyt Teuvalla vuotta

16. Tutuin kylä/alue Teuvalla?

17. Koulutus

18. Ammattiala, jota katsotte parhaiten edustavanne
(riippumatta nykyisestä työtilanteesta)19. Omistatko metsämaata tai viljeletkö maata?

Omistan metsämaata
Viljelen maata
En omista metsämaata tai viljeleTähän viimeiseen kirjoitustilaan voit antaa vapaamuotoista palautetta ja aiheeseen liittyviä kommentteja. Voit myös kertoa vinkkejä sopivista kuvauskohteista tai tarjota vanhoja valokuvia havainnollistamaan menneiden aikojen maisemia.Kiitokset vastauksista!


TEUVAN MUUTTUVAT MAISEMAT