Kuusikko


Vanha metsä
Metsät
Metsätalous
Suojelu
Virkistys
Maaliskuu
Toukokuu
Heinäkuu
Lokakuu
Tehokas metsien hoito jättää vähän sijaa vanhoille metsille ja lahopuille. Monet vanhoissa metsissä viihtyvät eliöt ovatkin harvinaistuneet. Metsien suojelulla voidaan turvata elinympäristön säilyminen ainakin muutamille lajeille. Viiatin metsä kuuluu myös Natura 2000 - suojeluohjelmaan.

Aarnimetsä Teuvan arvokkain vanha metsä sijaitsee Norinkylän Viiatissa. Metsässä on suuria haapoja ja runsaasti eriasteista lahopuuta.

Pesimälinnustossa ei ole erityisiä harvinaisuuksia, mutta kolopesijät ovat hyvin edustettuna.

Aarnimetsä Luonnontilainen metsä uudistuu pienien aukkojen kautta, jotka syntyvät tuulien kaataessa puita.

Laajempia alueita muokkaavat metsäpalot. Metsäpalot ovat käyneet Norinkylän Viiatin metsien ylitse useita kertoja menneinä vuosisatoina. Esimerkiksi 1700-luvulla Kainastonnevan niityiltä alkanut kulo poltti metsää Laihian kankaille asti. Myös tervanpoltto oli usein metsäpalon sytyttäjä.

Kuusimetsä Muut vanhan metsän alueet ovat hyvin pieniä paloina eri puolilla Teuvaa. Pienetkin alueet tai yksittäisetkin lahopuut voivat kuitenkin olla tärkeitä lahopuissa asuville eläimille ja kasveille.

Viiatin vanhan metsän pesimälinnut kesällä 1999
(Rinta-Keturi 1999)
Kuvia Viiatin metsistä
Kaatuneita puita
Lahopuu on arvotavaraa
Kaamosryteikkö
Talvimetsä
Kesämetsä
Talitiainen
Sinitiainen
Kuusitiainen
Hömötiainen
Töyhtötiainen
Pajulintu
Peippo
Järripeippo
Viherpeippo
Vihervarpunen
Rautiainen
Punarinta
Kirjosieppo
Harmaasieppo
Hippiäinen
Puukiipijä
Metsäkirvinen
Niittykirvinen
Punatulkku
Leppälintu
Laulurastas
Punakylkirastas
Mustarastas
Pikkukäpylintu
Käki
Käpytikka
Palokärki
Pyy
Teeri
Taivaanvuohi
Kapustarinta
Lehtokurppa
Metsäviklo
Pesiviä pareja
Pesivää lajeja
9
3
3
6
1
20
23
1
1
21
1
13
6
3
9
7
9
1
4
1
3
2
2
3
1
5
2
2
1
2
1
2
1
169
33


TEUVAN MUUTTUVAT MAISEMAT