Kuusikko


Metsänviljaa
Metsätalous
Suojelu
Virkistys
Maaliskuu
Toukokuu
Heinäkuu
Metsät ovat olleet suojapaikka sekä toimeentulon ja virkistyksen lähde. Metsästä on haettu elämisen eväitä monessa muodossa: puu, tuohi, terva, pettu, marjat ja riista. Konkreettisen hyvän lisäksi metsä on tarjonnut henkistä hyvinvointia ja paikan virkistykselle.

Aarnimetsä Vanhasta metsästä löytyy lahopuuta, joka on monelle harvinaiselle lajille tärkeä elinympäristö. Kaatuneiden puiden luomiin aukkoihin nousee uusi sukupolvi, jolloin metsään syntyy puiden latvuksia useampaan kerrokseen.
Hirvi Hirvi on metsien tärkein suurnisäkäs, joka on ollut tärkeä myös ihmiselle. Metsätalouden ja liikenteen kohtaaminen hirvien kanssa tuottaa ajoittain yhteentörmäyksiä. Hirvi kelpaisi myös suurpetojen - karhun ja suden - ruokapöytään.
Kuurapuut Metsien taloudellisia mahdollisuuksia voidaan hyödyntää hakkuiden avulla. Toimenpiteiden suunnittelussa myös maisemalla ja luonnon monimuotoisuudella on sijansa. Haapojen arvo luonnolle on suuri.
Rasti Metsien tarjoamat monipuoliset virkistysmahdollisuudet ovat yhä tärkeämpiä. Syksyisin metsään houkuttelevat sienet ja marjat. Ulkoilu sen sijaan onnistuu joka vuodenaikaan. Suunnistus on yksi monipuolisimmista ulkoilumuodoista.


TEUVAN MUUTTUVAT MAISEMAT