Äystö


Tiemaisemat
Näkymiä
Kesäkuu
Heinäkuu
Heinäkuu
Tiet tarjoavat monenlaisia mahdollisuuksia. Kunnossa olevat tiet ovat maaseudun elinkeinojen ja asumisen elinehto. Erilaiset tiet antavat vaihtoehtoja myös vapaa-aikaan.

Tiet ovat tärkeä osa maisemaa. Tiet linjaavat ja rajaavat näkymiä. Teuvalainenkin maisema nähdään useimmiten teiltä. Mutta kuinka usein katsotaan esimerkiksi joka päivä kuljettavan välin maisemia?

Tieltä syntyy kuva teuvalaisestakin maisemasta.

Teuvalla on satoja kilometrejä erilaisia teitä. Metsäteitä on rakennettu etenkin 1970-80 -luvuilla. Metsä voi rajata tiemaiseman putkeksi.

Norintie Tiemaisemaan syntyy rytmiä puiden ja pensaiden sekä rakennusten vuorottelusta. Erityisen arvokkaita ovat tienvarren näyttävät yksityiskohdat kuten suuret puut.

Tiemaisemassa kiinnittävät huomiota myös erilaiset rakennukset. Perinteinen rakentaminen näkyy vielä vahvasti teuvalaisessa tiemaisemassa. Toisaalta maatalouden uudet tarpeet ovat jättäneet jälkensä maisemaan.

Saarisen siltaVesi tuo maisemaan elävyyttä. Vaikka teuvalainen maisema ei tarjoa järviä niin vaatimattomatkin joet ja luomat tuovat vaihtelua maisemaan. Jokimaisemaan on helpointa tutustua silloilta.

Yleisten teiden lisäksi Teuvalle on rakennettu satoja kilometrejä metsäautoteitä. Metsäautotiet turvaavat metsäteollisuuden puuhuollon ja metsänhoitotöiden vaivattoman hoitamisen. Lisäksi metsätiet parantavat monia ulkoilumahdollisuuksia.

Metsätie Joentaustantie


TEUVAN MUUTTUVAT MAISEMAT