Perälä


Maisemaelementit
Suot
Metsät
Jokivarsi
Viljelykset
Asutus
Muutos
Tiet
Maisema on kulttuuria. Maisemassa näkyvät ihmisen kädenjäljet vuosisatojen ajalta.

Kelo Suot tarjoavat vielä luonnontilaisia maisemia. Soilla voi miettiä millainen maisema olisi ilman ihmisen vaikutusta.

Metsät ovat tarjonneet toimeentuloa eri muodoissa kautta aikojen. Nykyisin metsät ovat tärkeitä myös virkistyksen lähteinä.

Jokivarsi houkuttelee maisemillaan. Vesi on maiseman elementeistä tärkein ja kiehtovin. Vaatimatonkin vesimäärä lisää viihtyisyyttä.

Komsi

Viljelykset ja erilaiset pellot tuovat maisemaan elävyyttä nopeasti vaihtuvien sävyjen myötä. Maanviljely turvaa viljelymaiseman säilymisen.

Asutus on ihmisen selkein merkki maisemassa. Eri aikojen tyylit jättävät maisemaan omat kerroksensa.

Millainen tai mikä on sinun mielimaisemasi Teuvalla?

Mikä on sinun mielestäsi parasta teuvalaisessa maisemassa?

Mistä löytyisi edustusmaisema kuntaan ja kyliin?

Missä maisemaan tulisi erityisesti kiinnittää huomiota?

Kerro mielipiteesi!


TEUVAN MUUTTUVAT MAISEMAT