Komsi


Kylämaisemat
Horonkylä
Kauppila
Kirkonkylä
Komsi
Luovankylä
Norinkylä
Perälä
Riippi
Äystö
Parra
Vanhat
Tunnista
Kylät ovat maiseman ja elämisen perusyksikköjä. Yhdeksältä kyläalueelta löytyvät omat ilmeet, jotka tekevät niistä mielenkiintoisia.

Kirkonkylä ympäristöineen on laaja kokonaisuus, jossa näkyvät pitkän asutuksen jäljet monimuotoisimmillaan.

Kauppilasta löytyy joen latvoja ja viljelyksiä. Kylässä viljelymaisema elää vahvasti.

Hirvelä Perälän viljelykset ja asutus sijoittuvat vahvasti jokivarteen. Jokivarresta löytyy myös pieniä koskia ja rantaniittyjä.

Äystön maisemaa valaisevat lasinalaisviljelykset. Toisaalta kylää ympäröivät kallioiset maat.

Riippi on vahvaa viljelysaluetta.

Norinkylän maisemaa hallitsee laajan lakeuden laidat. Toisaalta metsät houkuttelevat liikkumaan.

Horonkylä sijaitsee harjulla, jolta avautuu näkymiä jokilaakson viljelyksille.

Komsi on kirkonkylän kupeessa oleva vilkas kylä.

Luovankylä on suurten soiden ympäröimä. Keskuslakeudella viljelymaisema on kuitenkin voimissaan.

Parra Parra on maisemiltaan ja maastoltaan vaihteleva matkailun ja vapaa-ajan keskus. Monipuoliset reitit tarjoavat mahdollisuuden tutustua lähiympäristön antiin monipuolisesti.


TEUVAN MUUTTUVAT MAISEMAT