Kauppila


Kauppila
Sillat
Huhtikuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Elokuu
Elokuu
Elokuu
Marraskuu
Kauppilan jokivarren viljelykset ovat teuvalaista perusmaisemaa. Kauppilassa Teuvanjoki kulkee monin paikoin syvässä uomassa luoden samalla mielenkiintoisia näkymiä. Lisäksi kylän rakennuskannassa on säilynyt perinteistä ilmettä.

Riipinluoma Kauppilassa joki on uurtanut syvän väylän itselleen. Jokirannat elävät paikoin edelleen. Joen uurtaessa hiljalleen uutta uomaa syntyy uusia rinneleikkauksia. Jokimaisemaa pääsee katsomaan esimerkiksi silloilta.
Kuivaaja Maatalouden talousrakennukset rajaavat viljelyksiä. Koneiden ja rakennusten lomassa maisemaa elävöittävät eläimet. Kauppilan maisemasta löytyy myös melko paljon perinteiseen tyyliin rakennettuja taloja.
Hiidenkirnu Jääkauden aikaisia merkkejä maisemassa edustavat Horontien varren Kinnasharjulla sijaitsevat pienet hiidenkirnut. Samalla suunnalla voi tutustua myös toisenlaiseen kuoppaan maassa. Sudenkuoppa on ollut käytössä satakunta vuotta sitten.
Varisneva Kauppilan tuntumasta löytyy muutama hieno suojeltu suo. Horontien varteen ulottuva Varisnevalta löytyy hienoa allikkoaluetta. Maankulmantien varressa sijaitsee laaja Harjaisneva.


TEUVAN MUUTTUVAT MAISEMAT