Komsi


Teuva kartalla
Kartat auttavat sijoittamaan kohteet osaksi suurempaa kokonaisuutta. Kartat myös kertovat maankäytön ja maisemien muutoksista. Etenkin menneiden vuosikymmenien maisemiin perehdyttäessä kartat antavat arvokasta tietoa. Uudet kartat kuvaavat maastoa ja maisemia yhä tarkemmin, joten niille löytyy paljon käyttöä niin arjessa kuin vapaa-ajassakin.

Teuva Suomessa Teuva sijaitsee Suomen lanteilla länsirannikon tuntumassa. Teuva kuuluu Etelä-Pohjanmaan maakuntaan, kun rajanaapurit lännen puolella edustavat rannikon vahvasti ruotsinkielistä Pohjanmaata. Niinpä teuvalaisessakin murteessa on paljon lainoja ruotsinkielestä.


Suupohja Etelä-Pohjanmaan eteläistä osaa on perinteisesti kutsuttu Suupohjaksi (Sydbotten). Teuvan naapurikuntia ovat rannikon kaupungit Kristiinankaupunki ja Närpiö, Kyrönjokivarteen sijoittuvat Kauhajoki ja Kurikka sekä etelä- ja pohjoispuolen naapurit Karijoki ja Jurva.
Muita karttoja
Teuvan ja Karijoen reitistön kartta


TEUVAN MUUTTUVAT MAISEMAT