Kauppila


Jokivarsi
Sillat
Reitti
Kukkaro
Melonta
Joet
Maaliskuu
Huhtikuu
Kesäkuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Järvet
Pienvedet
Jokivarsi houkuttelee maisemillaan, koska vesi on maiseman elementeistä tärkein ja kiehtovin. Joki on myös kulkuväylä, jota pitkin Teuvakin on asutettu. Uiton päättymisen jälkeen ei vähäinen virta ole enää tarjonnut ihmiselle kummoista kulkuväylää, mutta monet eläimet käyttävät sitä edelleen aktiivisesti.

Jokimaisema elää veden määrän muutoksen tahdissa. Hitaammin maisema muuttuu joen etsiessä uomaansa koko ajan. Eroosio muokkaa joelle uutta väylää.

Teuvanjoki muodostaa teuvalaisen maiseman selkärangan. Teuvan alueelta vettä päätyy mereen myös Kyrönjoen, Lapväärtinjoen ja Närpiönjoen kautta.

Jokilatva Joen alkulähteet löytyvät soilta. Joen latvaosissa vesi matkaa kapeissa luomissa rauhalliseen tahtiin. Latvauomat ovat paikoin lähes luonnontilaiset, muualla joen kulkuun on vaikutettu voimakkaammin.
Riipinluoma Joki on uurtanut syvän uoman hienojakoiseen maa-aineekseen. Jyrkät törmät kätkevät joen näkymättömiin hieman kauempana joesta kulkevilta. Jokilaaksoon laskeutuessa pääsee aivan omaan maailmansa, kun ympäröivät äänet vaimenevat.
Saarisen silta Pienen joen vedenkorkeus vaihtelee nopeasti. Kaikkina vuodenaikoina runsaat sateet nostavat joen pintaa nopeasti. Toisaalta kuivana aikana vesi voi käydä hyvin vähiin. Veden korkeuden mukana vaihtuu usein myös veden väri.
Kauppila Jokitörmän rinteet kukkivat monin paikoin niittyinä tarjoten esimerkiksi hyönteisille otollisia asuinpaikkoja. Joen ylittävät sillat tarjoavat näkymiä jokilaaksoon. Perälässä joessa alkaa olla vettä riittävästi myös kanootilla liikkumiseen. Merelle on matkaa päiväretken verran.


TEUVAN MUUTTUVAT MAISEMAT