Ruispelto


Horonkylä
Toukokuu
Syyskuu
Joulukuu
Horonkylä on eläväinen kylä Närpiönjoen latvahaarojen ympärillä. Viljelykset eivät leviä kovin laajoiksi vaan muotoilevat pienten latvavesien ympäristöjä. Kyläkeskus on muodostunut hieman viljelyksiä korkeammalle nousevalle harjulle.

Pilkoonneva Horonkylän ympäristöstä löytyy pari arvokasta suoaluetta. Pilkoonnevan ja Varisnevan allikot ja mättäiköt tarjoavat kesäisin monille eläimille kotipaikan. Helpointa maisemaan tutustuminen on kevättalven hankikannoilla hiihtämällä.
Ajan merkit Maanviljelyn muutos on jättänyt jälkensä Horonkylänkin maisemaan. Pelloilta löytyy muutama vanha lato. Maisemassa on merkkejä monelta ajalta.
Ruosteluoma Ruosteluoma
Erilaiset ladot värittävät Horonkylän peltomaisemaa, johon myös vuodenajat jättävät omat merkkinsä.


TEUVAN MUUTTUVAT MAISEMAT