Riipinluoma

Teuvan muuttuvat maisemat
- virtuaalinen luonto-kulttuuripolku
Tausta

Ympäristö ja maisema ovat maaseudun merkittävimpiä vahvuuksia. Miellyttävä ympäristö ja maisema voivat näkyä hyvinvointina, taloudellisina mahdollisuuksina, matkailutuloina, houkuttelevuutena asuinpaikkana sekä osana identiteettiä. Luonto on myös matkailun tärkeimpiä vetovoimatekijöitä ja matkailu tarjoaa yhden mahdollisuuden lisätä maaseudun toimeentuloa, kun maatalous ei enää kykene tuottamaan riittävää tuloa.

Ympäristökasvatuksen merkitys lisääntyy yhä useamman nuoren jäädessä arkielämässä ilman aitoa kosketusta luontoon. Siten opetuksella on suuri haaste opastaa nuoret luontoon ja sen eri elementtien pariin. Opetukseen tarvitaan materiaalia ja välineitä yhtä lailla luokkaan kuin retkien ja leirikoulujen avuksi.

Lähiympäristön tarjoamien mahdollisuuksien tunteminen on tärkeää. Ympäristötietoisuuden lisääminen on avain ympäristön hyvinvointiin ja huomioon ottamiseen. Puutetta on kohteista, joissa tutustuminen luontoon olisi helppo aloittaa.

Yksi tapa edistää matkailun ja ympäristökasvatuksen mahdollisuuksia sekä maiseman huomioon ottamista on taustatiedon ja opastuksen tarjoaminen. Samalla voidaan dokumentoida nykyistä maisemaa ja ympäristöä, jolloin muutosta on jatkossa helpompi seurata.

Tavoite

Tavoitteena toteuttaa ja ylläpitää kotisivut, joilla esitellään Teuvan ympäristöä ja maisemia. Sivuilla pyritään tukemaan ympäristökasvatusta, ympäristötietoisuuden lisäämistä ja ympäristön kestävää käyttöä.

Toteutus

Teuvan ympäristöä ja maisemia kuvaavan kirjallisen materiaalin kerääminen antoi perustan sivujen tietosisällön rakentamiselle. Kirjallisen materiaalin tukena käytettiin kuvallista materiaalia. Nykyistä maisemaa esittävien kuvien lisäksi kiinnostavia olivat myös entisiä maisemia ja maankäyttöä kuvaavat vanhat valokuvat ja kartat.

Maisemia tarkastellaan ylimmällä tasolla melko yleisesti, jolloin esimerkiksi matkailijat saavat yleiskäsityksen alueen maisemista. Teuvan maisemien vetovoimatekijöitä sekä vahvuuksia ja heikkouksia voi kommentoida kyselyssä.

Syvemmällä sivuston sivuilla teuvalaisiin maisemiin ja luontoon voi tutustua tarkemmin. Materiaali avaa uusia näkymiä tuttuun, mutta ehkä osin piilossakin olevaan maisemaan. Sivut voivat paljastaa tutuista maisemista uusia ilmeitä. Lisäksi sivujen materiaalia voidaan hyödyntää opetuksessa.

Aikataulu

Sivukokonaisuuden perusrakenne toteutettiin Leader-rahoituksella vuoden 2000 aikana. Tämän jälkeen sivujen sisällön ja ulkoasun kehittämistä jatketaan käytettävissä olevien resurssien tahdissa.

Sivuston rakentaminen vuonna 2000 toteutettiin Teuvalaisen Kulttuurin Tuki r.y:n alaisuudessa Leader-rahoituksen tarjoamalla tuella. Käytännön toteutuksesta vastasi Ismo Nousiainen ja hankkeen vastuullinen toteuttaja oli Erkki Nevanperä.

Hankkeen toteukseen osallistuivat ohjaus- ja hankeryhmässä Heikki Mahlamäki, (ohjausryhmän pj., Teuvan kunta/koulutoimi), Jari Tolppanen (Teuvan kunta/ympäristötoimi), Liisa Laurila (Teuvan kunta), Tanja Koivisto (Foto-Nisula), Kari Komsi (Teuvalaisen Kulttuurin Tuki), Aaro Koljonen (maatalousyrittäjä), Timo Vesiluoma (Suupohjan kehittämisyhdistys).

Yhteystiedot
Teuvan muuttuvat maisemat
Ismo Nousiainen, ismo.nousiainen@dlc.fi
puh. 0400 194 370


TEUVAN MUUTTUVAT MAISEMAT