Männikkö


Hetki ajassa
Historiaa
Kivikausi
Lautamäki
Keskiaika
Teuva
Valokuvat
Teuvalainen maisema on kehittynyt nykyiseen asuunsa pitkän kehityksen tuloksena. Jääkausi muokkasi maiseman perustan vajaa 10 000 vuotta sitten päättyneellä kaudellaan.

Kasvit ja eläimet valloittivat nopeasti jääkauden jälkeen merestä kohoavat saaret. Pitkään ei kulunut ensimmäisten ihmistenkään saapumiseen.

Teuvalaisestakin maisemasta löytyy melko paljon tuhansia vuosia sitten alueella eläneiden ihmisten jättämiä jälkiä.

Historiallisen ajan vakituinen asutus sai alkunsa 1500-luvun puolivälistä lähtien ensimmäisten asukkaiden asettuessa jokivarteen.


TEUVAN MUUTTUVAT MAISEMAT