LEADER.GIF

MINKÄLAISEEN HANKKEESEEN TUKEA?Hankkeen valintakriteereinä ovat:

-Paikallisuus
-Innovatiivisuus (uusi tuote,uusi palvelu,uusi toimintatapa...)
-Siirrettävyys
-Mallina toimimisen kyky


Erityisesti toivotaan hankkeita,jotka:

-Luovat uusia työpaikkoja
-Vaikuttavat positiivisesti naisten ja nuorten työllisyyteen
-Vaikuttavat positiivisesti ympäristöön


Kuka voi hakea Leader-tukea?

-Hakija voi olla yksityinen henkilö,yritys,yhdistys,
muu yhteisö tai näistä muodostuva yhteistyöryhmä.


Miten paljon?

-Koulutushanke: enint. 90% kustannuksista
-Markkinatutkimus ja toteutettavuusselvitykset: enint.80% kustannuksista
-Kehittämishankkeet: Yrityksillä 50% kustannuksista, yhteisöillä 80% kustannuksista
-Investointihankkeet: n.20% kustannuksista

Edellinentai Seuraavasivu
Etusivulle