Toimikunta

Teuvan muinaiskorutoimikunta Pohjalan Puustellissa toukokuussa 1997, jolloin pidettiin ensimmäisten ennallistuksien julkistamistila-
isuus.


Kuvassa etualalla vasemmalla Sinikka Kujala hänen vieressään koru-
jen tekijä, hopeaseppä Jari Heinonen  vaimonsa ja tyttärensä kanssa.

Heidän vieressään  Salme Luoma ja Aune Mikkilä.

Oikealla seisomassa puheenjohtaja Paula Muotio, sihteeri Liisa Laurila, Marja- Leena Mäki- Turja, Eila Kaleva, Terttu Lehto, Anneli Viitanen, Pirkko Tuokila ja  Maija- Liisa Laurila

Kuvsta puuttuu Liisa Pohjala joka otti kuvan.

Toimikunta perustettiin vuonna 1984 teuvalaissyntyisen Salme Luo- man aloitteesta.
Toimikunnan jäsenet ovat kukin edustaneet teuvalaisia eri järjestöjä.

Toimikunnan tavoitteena on saada runsaan hautalöydön korustosta
muitakin ennallistuksia kuin hopeinen hevosenkenkäsolki, pronssinen
soikea kupurasolki ja Kalevala Korun 1960-luvulla tuotantoon ottamat Teuva-riipukset


Korut on valmistettu museoviraston luvalla.
Museoviraston asiantuntija-apua ja ohjausta työn aikana on antanut tutkija Leena Tomanterä.
  
Korujen tekijäksi saatiin Tomanterän suosituksesta hopeaseppä Jari Heinonen.
Heinonen työskentelee esinekonservaattorina Oulun yliopiston arkeo-
logian laboratoriossa
.Sivun alkuun