"Historian siipien havinaa..."

"Teuvan komein koulu", kirjoitti sanomalehti.

Otteita Heikki Perttulan kirjoittamasta kirjasta Teuvan koululaitoksen vaiheita 1881-1891.

Kuntakokous päätti kokouksessaan 11.2.1907 kansakoulun avaamisesta Riipissä omissa huoneissa. Koulun ensimmäiseksi opettajaksi valittiin Zaida Sara, myöh. Sarkin, joka toimi Riipissä kolme vuotta. Siivous ja lämmitys tulivat opettajan tehtäväksi. Koulu aloitti toimintansa mikkelinmaanantaina 30.9.1907.

Varattomat oppilaat saivat kirjansa ilmaiseksi sillä ehdolla, että eivät jättäneet koulunkäyntiään kesken. Vapaaehtoisen koulunkäyntijakson päättyessä Riipissä oli yli 50 oppilasta, joten koulun laajeneminen oli edessä.

Kylien sähköistäminen ajoituu useimmissa Teuvan kylissä oppivelvollisuuskoulun alkuun. Niin Riipissäkin, jossa päätettiin ottaa koulun tarpeisiin 14 lampun osuudet. Alakouluun varauduttiin alusta alkaen, mutta sitä ei saatu toteutettua ennen vuotta 1927. Alkuvuosina oppivelvollisuutta noudatettiin sangen huonosti, sillä lähes puolet oppivelvollisista jäi pois koulusta.

Vuonna 1927 perustettiin kouluun toinen yläkoulun opettajan virka. Kun molemmat virat olivat auki v. 1927 haki virkoja yhteensä 61 hakijaa, joista valittiin pariskunta Helmi ja Ilo J. Kauppi, joiden työ Riipin koulussa kesti aina vuoteen 1949. Koulua jouduttiin välillä laajentamaan. uuuden koulun vihkiäiset pidettiin 10.12.1927. Teuvan komein koulu kirjoitti sanomalehti. Vuonna 1930 tuli alakoulun opettajaksi Taimi Viljanen, jonka aina vuoteen 1972 yltäneenä toimikautena kymmenet oppilasikäluokat saivat perustan koulunkäynnilleen.

Sotakesänä 1941 toimi koululla Lappeenrannan lastenkoti. Vaikeuksista huolimatta saatiin Riippiinkin keittola vuonna 1943. Kolme vuotta myöhemmin alkoi Bertta Välimäen pitkäaikainen työ keittäjänä ja vahtimestarina.

Vuonna 1950 tuli opettaja Kaupin seuraajaksi koulun oma kasvatti Sulo Hakavainio, joka opetti riippiläisiä vuoden 1978 lopulle asti.

Muista Riipin koulun pitkäaikaisista opettajista mainittakoon Helmi Kuivasmäki, joka siirtyi eläkkeelle 1980-luvulla.