Suupohjan jätelautakunta 

Sydösterbottens avfallsnämnd

Isojoki, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, Kristiinankaupunki, Kurikka (Jurvan osalta), Närpiö ja Teuva

Lautakunta toimii Teuvan kunnan lautakuntana
os. Teuvan kunta/Jätelautakunta, Rasintie 1 A 2, PL 25, 64701 TEUVA, s-posti: jatelautakunta(at)teuva.fi

Vs. jäteasiamies:
Anne Bergqvist
Suupohjan jätelautakunta
Postiosoite: Teuvan kunta, PL 25, 64701 Teuva

Käyntiosoite: Rasintie 1 A 2 (TEAK), 64700 Teuva
p. 040 641 8125
sähköposti anne.bergqvist(at)teuva.fi

Suupohjan jätelautakunta on Oy Botniarosk Ab:n toimialueen 8 kunnan yhteinen lautakunta, jonka vastuulla on jätehuoltoon liittyvät viranomaistehtävät jäsenkuntien alueella. Jätelautakunnan alueellinen toimialue kattaa Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan kunnat. Isäntäkuntana toimii Teuva. Jätelautakunta vastaa ja päättää toimialueellaan asioista, jotka jätelain mukaan on säädetty kunnan hoidettavaksi.

Kunkin yhteistyökunnan kunnanvaltuusto valitsee jätelautakuntaan kukin yhden jäsenen sekä henkilökohtaisen varajäsenen. Teuvan kunnanvaltuuston valitsema jäsen toimii lautakunnan puheenjohtajana. Teuvan kunnanvaltuusto valitsee yhden muun jäsenen varapuheenjohtajaksi vuorotellen muista sopimuskunnista.

Jätelautakunnan kokoonpano 2017 - 2021

Jäsen Varajäsen Kunta
Pitkäranta Jukka, vpj Hautala Toni Isojoki
Pihlajaviita Pentti Malm Jari Karijoki
Salo Jukka Roos Marja-Leena Kaskinen
Kilpiö Tero Haanpää Paula Kauhajoki
Ingves Mats Segervall Mila Kristiinankaupunki
Liukku Esko Rätti Mauri Kurikka (Jurva)
Esch Michaela Svedjebäck Karl-Gustav Närpiö
Panttila Eliisa, pj. Laitamäki Tapani Teuva


Jätelautakunnan tehtävänä on toimialueellaan hoitaa jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvät viranomaistehtävät, jotka jätelain mukaan on määrätty kunnan hoidettavaksi. Näitä tehtäviä ovat mm. päätökset keräyspaikoista, järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymisestä, jätehuoltomääräyksistä ja niistä poikkeamisesta, jätemaksutaksan hyväksymisestä sekä jätemaksun määräämisestä ja muistutuksista jätemaksua vastaan.

Muutoin jätelautakunta toimii kuntalain ja Teuvan kunnan hallintosäännön mukaisesti.

Jätehuollon käytännön toteuttaja jätelautakunnan toimialueella on Oy Botniarosk Ab, os. Raatihuoneenkatu 1, 64100 KRISTIINANKAUPUNKI, p. 010 19 3400, info (at) botniarosk.fi

MÄÄRÄYKSET JA TAKSAT:
Yleiset jätehuoltomääräykset 2014 - Allmänna avfallshanteringsbestämmelser 2014 
Jätetaksa 2017  -  Avfallstaxa 2017
Jätetaksan liitteet 2017Bilagor till taxan 2017

Tietosuojaseloste

LINKIT:
Esityslistat ja pöytäkirjat
Oy Botniarosk Ab

LOMAKKEET:

Hakemus jäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi

Ansökan om förlängning av avfallskärlets tömningsintervall

Ilmoitus yhteisen jäteastian käytöstä

Anmälan om användning av gemensamt avfallskärl                                                     

Ilmoitus vapaa-ajan asunnon jätehuollosta / yhteisestä jäteastiasta 
Anmälan om ordnande av avfallshantering vid fritidsbostad / gemensamt avfallskärl

Taulukkopohja sako- ja umpikaivolietteiden kuljetustietojen toimittamiseen (kuljetusyrittäjille)