LOMAKKEITA


TEUVAN KUNNAN SÄHKÖISET LOMAKKEET:

Hallinto- ja elinkeinotoimi
Kuntalaisaloite
 
Ideapankki      
Korkotukihakemus
Korkotuen maksatushakemus
Ilmoitus de minimis -tuesta

Sivistystoimi
Tilan käyttöoikeushakemus (Yhtenäiskoulu, Syreeni)
Liikuntatilojen käyttöoikeushakemus (Yhtenäiskoulu)
Kulttuuritalo Orrelan tilavaraukset
Valmistavan opetuksen / maahanmuuttajaoppilaan lähtötilanteen selvitys
Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma
Hojks-siirto
Pedagoginen arvio
Oppimissuunnitelma
Pedagoginen selvitys
Oppimissuunnitelma esiopetukseen
Pedagoginen selvitys esiopetukseen
Pedagoginen arvio esiopetukseen
Erityisen tuen päätös
Erityisen tuen päätös esiopetukseen
Henkilökohtaisen esiopetuksen järjesteämistä koskeva suunnitelma
Oppilashuoltoryhmän muistio
Ilmoittautuminen 1. luokalle
Hoitoaikojen ilmoitus, päivähoito
Esiopetukseen ilmoittautuminen
Päivähoitohakemus     
Hakemus koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaanTEUVAN KUNNAN TAVALLISET LOMAKKEET:

Luottamushenkilöt
Luottamushenkilön perustietolomake (pdf) (doc)
Palkkio-/matkakorvausilmoitus (pdf) (doc)
Hakemus ansionmenetyksestä/kustannusten korvaamisesta (xls) (pdf) 
Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

Esteellisyyssäännökset 

eE
  (p d

Hallinto- ja elinkeinotoimi
Avustus seuralle/yhdistykselle  (doc)  (pdf)
Maatalouden lomakkeet 
Siivouspalvelulaskutus, työraportti (doc) (pdf)
Suoraveloitusvaltakirja (doc) (pdf)

Jätelautakunta
Ilmoitus biojätteen kompostoinnista / yhteisistä jäteastioista vakituisen asunnon osalta   
Ilmoitus biojätteen kompostoinnista / yhteisistä jäteastioista vapaa-ajan asunnolla
Anmälan om kompostering av bioavfall / gemensamma avfallskärl för den stadigvarande bostaden  
Anmälan om kompostering av bioavfall / gemensamma avfallskärl för fritidsbostaden

Tekninen toimi
Asuntohakemus (doc)
Rakentamisen lomakkeet
Suoraveloitusvaltakirja (doc) (pdf)
Kaukolämmön liittymishakemus (xls) (pdf)
Ilmoitus kaukolämpösopimuksen siirtämiseksi (doc) (pdf)
Kaukolämmön lukemailmoitus (xls) (pdf)
Vesiliittymämuutoshakemus (xls) (pdf)

Sivistystoimi
Avustus seuralle/yhdistykselle  (doc)  (pdf)
Oppilaan loma-anomuskaavake (xlsx) (pdf)
Oppilaskuljetusanomus (excel) (pdf)
Tuloselvitys päivähoitomaksua varten (pdf)
Päivähoitohakemus, tulostettava (pdf)
Suoraveloitusvaltakirja (doc) (pdf)

Vapaa-aika
Avustus seuralle/yhdistykselle  (doc)  (pdf)

 

MUITA PALVELUITA:

eTarkkailija.fi, kaikille avoin Tarkkailija kokoaa ympäristötietoa viranomaislähteistä ja mediasta
Finlex.fi
, valtion säädöstietopankki
Kela

Kansalaisneuvonta
auttaa kansalaisia löytämään oikean viranomaisen tai viranomaisen sähköisen palvelun nopeasti ja helposti.
Maatalouden lomakkeet
, suomi.fi
Maistraatti
Otakantaa.fi, kansalaisfoorumi
Poliisi
Posti
TE-palvelut, työ- ja elinkeinotoimisto
Työttömyyskassojen yhteisjärjestö
Vero.fi, verohallinnon sivut
Väestörekisterikeskus, mm. muuttoilmoitus