Kuntastrategia

 

PERUSTEHTÄVÄ
Valtuuston päättämien strategioiden mukaisesti kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa, taloutta ja palvelutuotantoa sekä ohjaa konserniyhtiöiden toimintaa.
Suunnitelmallisella asunto-, maankäyttö- ja elinkeinopolitiikalla sekä laaja-alaisella yhteistyöllä kunnanhallitus edistää koko kunnan elinvoimaisuutta ja tunnettuutta.

VISIO 2020
Teuvalla  on  toimivat  lähipalvelut  ja vireä elinkeinoelämä. Täällä on hyvä asua ja yrittää. Yhteisöllisyyttä ja juuriamme arvostaen elämme ajassa. Elinvoimaisena kuntana hyödynnämme uusinta teknologiaa ja tietoliikenneyhteyksiä.

STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT
Toimintaympäristömuutosten ennakointi
Kuntatalous
Yhteistyö ja kumppanuus
Toimiva ja ohjattavissa oleva palvelujärjestelmä
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
Yrittäjyyden vahvistaminen
Vetovoima työikäisten ja nuorten keskuudessa
Kiinteistöt

ARVOT
Oikeudenmukaisuus
Suvaitsevaisuus ja avoimuus
Asukas- ja asiakastyytyväisyys
Yrittäjyys
Kokonaistaloudellisuus

Teuvan kunnan tuloskortti  (Kh 9.3.2015 § 70)