TYÖSUOJELUVAALIT 2017 ILMOITUS TYÖSUOJELUVAALIN TULOKSESTA

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN VALINTA TOIMIKAUDELLE 2018–2021

Määräaikaan mennessä vaaliin ilmoittautui kumpaankin ryhmään yksi ehdokas työsuojeluvaltuutetuksi ja kaksi ehdokasta varavaltuutetuksi.

Vaalitoimikunta totesi kokouksessaan, että näin ollen vaaleja ei ole tarpeen järjestää ja valinta on ns. sopuvalinta.

1.työsuojeluvaltuutetun vastuualueena on toimia koulujen, eskaritalon ja päiväkotien henkilökunnan työsuojeluvaltuutettuna
työsuojeluvaltuutetuksi valittiin Outi Suuronen
1. varavaltuutetuksi valittiin Miia Mikkilä
2. varavaltuutetuksi valittiin Tiina Kangas

2.työsuojeluvaltuutetun vastuualueena on toimia muiden kunnan työntekijöiden työsuojeluvaltuutettuna
työsuojeluvaltuutetuksi valittiin Mirja Rantala
1. varavaltuutetuksi valittiin Asko Aalto
2.varavaltuutetuksi valittiin Anne Niemelä


Vaalitoimikunnan puolesta Anne Niemelä, sihteeri
01.11.17