Kunnanvaltuuston kokous 18.12.2017

TEUVAN KUNNANVALTUUSTO
kokoontuu käsittelemään kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla olevasta ja valtuutetuille toimitetusta kokouskutsusta ilmenevät asiat maanantaina 18.12.2017 klo 18.30 Teuvan Kulttuuritalo Orrelassa, Porvarintie 51
___________________________________________________________________

Käsiteltävät asiat:


Kokouksen järjestäytymisasiat

Talouden tasapainottamisohjelma

Talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2023

Teak Oy:n koulutustoiminnan yhdistäminen Suomen Yrittäjäopiston kanssa

Kuntalaisaloite tuulivoiman suojaetäisyydestä

Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali

Muut mahdolliset asiat, kiireelliset asiat

______________________________________________________________________

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Teuvan kunnanvirastossa 22.12.2017.


Sakari Varala
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

http://www.teuva.fi

.
13.12.17

<< < > >>