Vaasan hallinto-oikeuden päätös 4.10.2017 valituksiin ympäristölupa-asiassa

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 4.10.2017 nro 17/0386/1

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 4.10.2017 Tanja ja Kari Koiviston, Aino Savolan ja Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry:n muutoksenhakemuksiin koskien Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston Harjun Turve Oy:lle myöntämää ympäristölupaa Valkianevan turvetuotantoon Teuvan kunnassa Närpiönjoen vesistöalueella.

Hallinto-oikeus on jättänyt ympäristöluvan myöntämistä koskevaan asiaan kuulumattomana tutkimatta Aino Savolan hallintopakkoluonteiset vaatimukset, joiden mukaan turvetuotanto on lopetettava ja maanpinta saatettava kasvipeitteiseksi. Muilta osin hallinto-oikeus on tutkinut valitukset. Hallinto-oikeus on hyväksynyt valitukset, kumonnut aluehallintoviraston päätöksen ja hylännyt Harjun Turve Oy:n lupahakemuksen.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30 päivää hallinto-oikeuden päätöksen liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti.

Päätös on nähtävillä Teuvan kunnan yhteispalvelupisteessä, os. Porvarintie 20 A 4, 64700 TEUVA.

5.10.2017

Kunnanhallitus
.
05.10.17