Viiden tuulivoimalan muutoslupahakemukset, Norinkylän Saunamaa

Teuvan viranomaislautakunnalle on jätetty:
5:den TUULIVOIMALAN MUUTOSLUPAHAKEMUKSET

Saunamaa Wind Farm Oy, Teknobulevardi 3-5, 01530 VANTAA hakee muutoslupaa 5:lle tuulivoimalalle Norinkylän Saunamaan osayleiskaavan mukaiselle alueelle. Kokonaiskorkeus 210 m pysyy kaavan mukaisena; siivet pitenevät, napakorkeus laskee, roottorin halkaisijaksi enintään 150 m (131) perustuksen halkaisija kasvaa n.6 m.

Naapureiden ja niiden kuulemiseksi, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, hakemukset ovat nähtävänä kunnan rakennusvalvontatoimistossa virka-aikana, os. Rasintie 1A, 7. – 22.12.2017 välisenä aikana. Mahdolliset huomautukset on tehtävä kirjallisesti 22.12.2017, klo 14.00 mennessä osoitteella: Viranomaislautakunta, Rasintie 1A, 64700 TEUVA.

7.12.2017

Viranomaislautakunta


.
07.12.17