ELY-keskyksen tiedonanto tarkkailusuunnitelmapäätöksestä 19.6.2017

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut on 19.6.2017 antanut seuraavan päätöksen: Lapväärtin-Isojoen ja Teuvanjoen vesistöalueiden kalataloudellisten yhteistarkkailuohjelmien hyväksyminen sekä ohjelmien yhdistäminen vuosille 2017-2021.

Julkipanoilmoitus 19.6.2017.
19.06.17