Muistutus työsuojeluvaaleista

MUISTUTUS

TYÖSUOJELUVAALIT 2017

VAALI-ILMOITUS

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN VALINTA TOIMIKAUDELLE 2018–2021


Teuvan kunnassa järjestetään työsuojeluvaalit
työsuojeluvaltuutettujen valitsemiseksi 1.-2.11.2017

1. työsuojeluvaltuutetun vastuualueena on toimia koulujen, eskaritalon ja päiväkotien henkilökunnan työsuojeluvaltuutettuna
2. työsuojeluvaltuutetun vastuualueena on toimia muiden kunnan työntekijöiden työsuojeluvaltuutettuna

Kummallekin työsuojeluvaltuutetulle valitaan kaksi (2) varavaltuutettua.

Kaikilla Teuvan kunnan työntekijöillä on mahdollisuus asettua ehdokkaaksi ja äänestää vaaleissa.

Vaalikelpoisten henkilöiden luettelo on nähtävillä 23.10.2017 saakka klo 9-14 Anne Niemelän työpisteessä Teknisessä toimistossa TEAKilla, osoite Rasintie 1A.

Ehdokasasettelu päättyy 23.10.2017 klo 15. Ehdokkaaksi voi ilmoittautua sähköpostilla Jenni Vilénille (jenni.vilen@teuva.fi) ja suostumus ehdokkaaksi ryhtymisestä tehdään kirjallisesti.

Lisätietoja työsuojeluvaltuutetun tehtävistä voi kysellä Anne Niemelältä (anne.niemela@teuva.fi , puh. 050 3864 719), Tiina Sjöblomilta (tiina.sjoblom@teuva.fi, puh. opettajienhuone 040 1201 514) tai Ann-Christine Nisséniltä (ann-christine.nissen@llky.fi, puh 040 647 6903)

.
16.10.17

<< < > >>