Parran lammen laajennushanke

 

Parranlampi

Parran lammen laajennushankkeen tavoitteena on monipuolistaa infrarakentamisen avulla Parran toimintavalmiuksia erilaisten aktiviteettien palvelutuotannossa. Tavoitteena on luoda uusia ja vahvistaa jo olemassa olevia perustoimintaedellytyksiä. Hankkeen avulla pyritään lisäämään alueen vetovoimaisuutta ja saamaan aikaan uusia asiakasvirtoja kehittämällä alueen moni-ilmeisyyttä sekä tunnistettuja vahvuustekijöitä. Hankkeen mahdollistamien uusien vetovoimatekijöiden avulla voidaan vahvistaa Parran profiloitumista.  Uudistetun yleisilmeen ja parantuneen palvelutarjonnan avulla voidaan korostaa Parran imagoa talvi- ja kesämatkailukohteena, jolloin alueelle on mahdollista houkutella asiakkaita ja asiakasryhmiä sekä Etelä-Pohjanmaan alueelta että myös muista lähimaakunnista.

Master Plan -toiminta- ja kehittämissuunnitelmaan perustuen Parran alueen toimintaa halutaan kehittää vision mukaiseksi. Parran alueen kehittämisen tavoitteet ovat seuraavat:

 

Hankesuunnitelma

Väliraportti

Loppuraportti

Maksatushakemus

Tavoitteet ja tulokset

Työmaan aloituskokous

Työmaakokous

Vastaanottotarkastus

Taloudellinen loppuselvitys

Valokuvia lammen laajennustyön eri vaiheista