LUOTTAMUSELIMET

 

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus     
Hyvinvointivaliokunta 
Jätelautakunta/avfallsnämnd  
Keskusvaalilautakunta   
Tarkastuslautakunta
Vanhus- ja vammaisneuvosto  
Viranomaislautakunta
Yhdyskuntarakennevaliokunta
Koulujen johtokunnat
Muut luottamuselimet
Toimikunnat