Historiaa

Tontti

Tontin ensimmäinen rakennus oli Seurakunnan omistama rippikoulutupa joka valmistui vuonna1889 ja sitä laajennettiin 1916. Tuvassa pidettiin kuntakokoukset sekä ennen ensimmäisiä vaaleja pidetyt poliittisten puolueiden ohjelmat.

 

Talo

Uusi seurakuntatalo tarvittiin, kun kunnallinen ja seurakunnallinen toiminta kehittyi. Uuden  rakennuspaikaksi valittiin vanhan rippikoulutuvan tontti. Rakennuksen suunnitteli Etelä-Pohjanmaan maanviljelysseuran rakennusmestari Frans Rekola ja rakennuspaikaksi valittiin vanhan rippikoulutuvan tontti. Pinta-alaltaan 750 m² laajuinen ja 19 huonetta käsittänyt talo valmistui kesällä 1924.

Talossa pidettiin ompeluseuroja, pyhä- ja rippikoulua, raamattupiirejä yms, myös kunta vuokrasi talontiloja kunnansihteerille, valtuustolle ja kihlakunnanoikeudelle.  Sodan aikana kansanhuollon toimisto sijaitsi talon alakerrassa ja Helsingistä evakuoitu postihallituksen osasto oli väliaikaisesti yläkerrassa. Räisälän kansanopisto toimi talossa kahteen otteeseen.  Vuonna 1941 talo oli kulkutautisairaalana lavantautiepidemian aikana.

Kesäkuussa 1941 talossa muodostettiin JR 58. II pataljoona, joka kirkossa jaetun ehtoollisen jälkeen lähti Teuvan aseman kautta rintamalle.  Pataljoonalle on tehty vuonna 1987 tontille luonnonkivestä muistomerkki.

Seurakunta käytti taloa tilapäisenä kirkkona, kun tuli tuhosi Teuvan kirkon tammikuussa 1950. Juhlasali toimi kirkkona melkein neljä vuotta. Koulukäytössä talo on ollut 1947 - 2000 talossa on toiminut kansalaiskoulu, yhteiskoulu, keskikoulu, ammatillinen kurssikeskus (nykyinen TEAK), apukoulu, lukio, kansakoulu, kansalaisopisto.

Teuvan kunta on ostanut talon tontteineen vuonna 1959.