Henkilörekisteriselosteet


Henkilötietolain 523/1999 ja 986/2000 (muutos) mukaan henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat esim. nimi- ja osoitetiedot. Henkilötietoja voidaan kerätä ja tallettaa esim. kun rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä on asiallinen yhteys kuten asiakassuhde, palvelussuhde tai oppilassuhde, jonka rekisteröity voi oman asiointinsa perusteella tietää. Oikeus henkilötietojen käsittelyyn voi perustua myös laissa säädettyyn tehtävään tai käsittelystä on säädetty laissa.

Jokaisella on pyynnöstään yleensä oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu eri rekisterinpitäjien henkilörekistereihin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Pyyntö esitetään henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista.

Rekisterinpitäjän tulee laatia jokaisesta eri henkilörekisteristä henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste. 

Teuvan kunnassa henkilötietoja kirjataan seuraaviin rekistereihin:

Hallinto- ja elinkeinotoimi

Antolainaluettelo
Myyntireskontran ja ostoreskontran toimittajatiedot

Sivistystoimi

Iltapäivätoimintaan osallistuvien rekisteri
Eepos-kirjastojen julkisuuslain mukainen tietojärjestelmäseloste
Eepos-kirjastojen julkisuuslain mukainen tietosuojaseloste  

Nuorisotilan asiakasrekisteri
Opiskelijarekisteri, kansalaisopisto
Opettajarekisteri, kansalaisopisto
Opettajarekisteri, koulutoimi
Oppilasrekisteri, koulutoimi
Opettajarekisteri, lukio
Oppilasrekisteri, lukio
Opettajarekisteri, Yhtenäiskoulu
Opettajarekisteri, eläkeläisopettajat, yhtenäiskoulu
Oppilasrekisteri, yhtenäiskoulu

Pro Consona päivähoito    
Pro Consona pävähoito, mukana mobiiliratkaisu  

Tekninen- ja ympäristötoimi

Kiinteistöjen omistajarekisteri
Maa-ainesluvan saajien rekisteri
Rakennusluparekisteri
Rakennus- ja huoneistorekisteri