HISTORIA PÄHKINÄNKUORESSA


"Aivan kuten oppilaat ovat erilaisia fyysiseltä olemukseltaan, niin he ovat erilaisia myös oppimiskyvyiltään, oppimistavoiltaan ja oppimisnopeudeltaan". Tässä pähkinänkuoressa syy, miksi aikanaan erityisopetusta alettiin antamaan oppilaille.Joidenkin oppilaiden eteneminen muiden oppilaiden tahdissa ei onnistunut kiertävän erityisopettajan antaman pienryhmäopetuksenkaan avulla. Tästä syystä 1960-luvun lopulla alettiin näille oppilaille suunnitella omaa koulua, jossa opetus tulisi tapahtumaan oppilaiden tahdissa heidän oppimisedellytystensä mukaisesti.

Apukoulu - myöhemmin erityiskoulu - aloitti vuonna 1969 vanhassa seurakuntatalossa vastapäätä kirkkoa. Koulu laajennettiin 2-opettajaiseksi ja sijoitettiin Varsalan koululle. Vuonna 1971 erityiskoulun piiriin tulivat Kaskinen ja Närpiö ja vuonna 1981 Jurva. Jurva onkin ollut tärkeä yhteistyökunta jo oppilaiden lukumääränkin osalta. Varsalan koulusta muutettiin tänä päivänä hammashoitolana toimiviin tiloihin syksyllä 1981. Nykyisiin eli vanhan lukion tiloihin muutettiin 14.3.1986. Samoihin tiloihin muutti myös EHA-opetus eli harjaantumisopetus. Harjaantumisopetus oli siirtynyt kunnan koulutoimen vastuulle edellisenä vuonna. Myös vaikeimmin kehitysvammaisten opetus siirrettiin kunnan koulutoimen vastuulle 1.8.1997 alkaen. Teuvalla opetus aloitettiin vuotta aikaisemmin eli 1.8.1996 alkaen. Harjaantumisopetusryhmän osalta Teuvan erityisluokista on tulossa Suupohjan kuntien yhteinen erityiskoulu, sillä oppilaita on tällä hetkellä Jurvasta, Karijoelta, Kaskisista ja Närpiöstä.Syksystä 1993 lähtien erityisluokat ovat kuuluneet kirkonkylän ala-asteen yhteyteen. Erityisluokilla ja kirkonkylän ala-asteella on yhteinen johtokunta, jossa on myös oppilaiden edustaja 7.-9. luokilta.

 

Erityisluokista Sepän Ahjon koulu

Syreenin koulun erityisluokkien oppilasmäärä on kasvanut lähes kolmeenkymmeneen ja henkilöstöäkin on kahdeksan. Koska oppilasmäärä on yhä kasvussa katsottiin tarpeelliseksi muuttaa erityisluokat itsenäiseksi yksiköksi. Syksystä 2004 erityisluokat ovat toimineet itsenäisenä ja koulun nimeksi tuli Sepän Ahjon koulu. Myös osa-aikaisen resursseja lisättiin 25 tunnilla, koska erityisopetuksen tarve on kasvanut myös alaluokilla. Osa-aikainen erityisopetus kootaan ja hallinnoidaan Sepän Ahjon koulun yhteydessä. Samoin huomioidaan myös yhteiskoulun pienluokkaopetus.