Termien selityksiä

Erityisopetuksesta puhuttaessa käytetään erilaisia kirjainyhdistelmiä:
EMU, EHA jne, vaikka "virallisesti" pitäisi vain käyttää sanaa yksilöllistetty opetus. Tässä lyhyesti erityisopetuksessa käytettävät:

 

EAU = Erityisopetusta autistisille oppilaille

 

EDY = Erityisopetusta dysfaattisille oppilaille

 

EHA = Erityisluokassa tapahtuvaa harjaantumisopetusta kehitysvammaisille lapsille, joilla on toimintakyky huomattavasti rajoittunut. ( EHA 1 = keskivaikeasti kehitysvammaisille , EHA 2 = vaikeavammaisille )

 

EKU = Erityisopetusta kuulovammaisille

 

EMU = Luokkamuotoista yksilöllistä opetusta oppilaalle, jolla on laaja-alaisia oppimisvaikeuksia ja joka ei suoriudu yleisopetuksen oppimääristä

 

ENÄ = Erityisopetusta näkövammaisille oppilaille

 

ESY = Erityisopetusta emotionaalisesti häiriintyneille ja sosiaalisesti sopeutumattomille oppilaille

 

EVY = Erityisopetusta vammautuneille, cp-vammaisille ja liikuntavammaisille

 

LUKI = Oppilaalle, jolla on lukemisen ja kirjoittamisen alueella ongelmia, annetaan osa-aikaista erityisopetusta näihin ongelmiin

 

HOJKS = Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma