Jätehuolto

 

Jätehuollon käytännön järjestämisestä vastaa kahdeksan kunnan perustama alueellinen jätehuoltoyhtiö Oy Botniarosk Ab. Yhtiön vuonna 2001 valmistunut jätekeskus sijaitsee Teuvalla.

Suupohjan jätelautakunta - Sydösterbottens avfallsnämnd on Oy Botniarosk Ab:n jäsenkuntien yhteinen lautakunta, jonka isäntäkuntana toimii Teuva. Jätelautakunta pättää asioista, jotka jätelaissa on määrätty kunnan hoidettavaksi. Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus vastaavat jätehuollon valvonnasta.

MÄÄRÄYKSET JA TAKSAT:
Yleiset jätehuoltomääräykset 2014 - Almänna avfallshanteringsbestämmelser 2014 
Jätetaksa 2017  -  Avfallstaxa 2017
Jätetaksan liitteet 2017Bilagor till taxan 2017

LOMAKKEET:

Hakemus jäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi
Ansökan om förlängning av avfallskärlets tömningsintervall

Ilmoitus yhteisen jäteastian käytöstä                                                                                                              Anmälan om användning av gemensamt avfallskärl

Taulukkopohja sako- ja umpikaivolietteiden kuljetustietojen toimittamiseen (kuljetusyrittäjille)                                                                                                                                       Tabellbotten för att lämnas transportuppgifterna om slamtransport (för transportföretagarna)

 

Sako- ja umpikaivolietteen kuljettajat Suupohjassa 13.10.2017

Sako- ja umpikaivolietteen kuljettajat Suupohjassa SVE 13.10.2017

 

 

Oy Botniarosk Ab

 MÄÄRÄYKSET JA TAKSAT:

Yleiset jätehuoltomääräykset 2014 - Almänna avfallshanteringsbestämmelser 2014 
Jätemaksutaksa 2013  -  Avfallstaxa 2013  
Jätemaksutaksan liitteet 2014
- Bilagor till taxan 2014