Rakennuskielto ja toimenpiderajoitukset

Kunnanhallitus on 8.4.2013 §:t 96 ja 97 asettanut Paskoonharjun ja Viiatin tuulivoimapuistojen suunnittelualueet rakennuskieltoon ja määrännyt alueille MRL 128 §:n mukaisen toimenpiderajoituksen kolmen vuoden ajaksi.  Toimenpiderajoitus ei koske tavanomaista metsätaloutta. Rakennuskiellot ovat astuneet voimaan heti päätöksenteon jälkeen kunnanhallituksen päätösten mukaisesti. 

Teuvan kunnanhallitus on 19.8.2013 §:t 157 päättänyt asettaa Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan  (kantatien 67 pohjoispuoli) laadinta-alueen rakennuskieltoon ja määrännyt alueelle MRL 128 §:n mukaisen toimenpiderajoituksen osayleis- ja asemakaavan laatimisen ajaksi. Rakennuskielto tulee voimaan tällä kuulutuksella.