Hallintojohtajan virka haettavana

Teuva on 5600 asukkaan kunta Suupohjan seutukunnassa Etelä-Pohjanmaalla. Puu- ja metalliteollisuuteen keskittynyt elinkeinoelämä on vireää. Perinteisen maatalouden ohella Teuvalla harjoitetaan mm. kasvihuoneviljelyä. Teuva on tunnettu ammatillisesta aikuiskoulutuskeskuksestaan sekä monipuolisesta vapaa-ajankeskus Parrasta

Teuvan kunta hakee palvelukseensa

HALLINTOJOHTAJAA


Hallintojohtajan tehtävänä on mm. toimia kunnanjohtajan työparina, vastata kunnanhallituksen päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä kunnan taloussuunnittelusta.

Virka täytetään toistaiseksi. Viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto. Arvostamme kunnallishallinnon tuntemusta, johtamiskokemusta, hyvää yhteistyökykyä ja kehittämishenkistä toimintatapaa.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täytössä käytetään 4 kk:n koeaikaa. Hakijat voivat esittää oman palkkatoivomuksensa.

Kunnanhallitukselle osoitetut hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen on toimitettava 5.2.2018 klo 15 mennessä osoitteella Teuvan kunnanhallitus, PL 25, 64701 TEUVA.

Lisätietoja kunnanjohtaja Veli Nummelalta, puh. 046 850 7700 tai sähköp. veli.nummela@teuva.fi.

Teuvan kunnanhallitus
19.01.18

<< < > >>