ESITYSLISTAT JA PÖYTÄKIRJAT

 

nuijankuva
Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien esityslistat julkaistaan internetissä kokousta edeltävänä päivänä ja pöytäkirjat heti tarkastamisen jälkeen ottaen huomioon julkisuuslaissa tai muussa laissa säädetyt salassa pidettävät tiedot.
 
Pöytäkirjat siirretään www-sivuille sen jälkeen, kun ne on allekirjoitettu ja tarkastettu. Alkuperäiset pöytäkirjat liitteineen ovat nähtävillä ao. toimistoissa.

Mikäli tarvitsette vanhempia pöytäkirjoja, voitte ottaa yhteyttä kunnanvirastoon arkistonhoitajaan tai lautakuntien sihteereihin.

Hallintokuntien valmistelijat, esittelijät ja sihteerit