Päiväkoti Sipilä

os. Säntinkatu 1, puh. 046 - 8555 007

Sipilän päiväkodissa toimii kaksi ryhmää, joissa on sekä koko- että osapäivähoidossa olevia lapsia:
* 6-vuotiaiden ryhmässä järjestetään esiopetusta
*
toisessa ryhmässä on lähinnä 3-5 -vuotiaita

Hoitopaikka voidaan järjestää myös alle 3-vuotiaille lapsille.
Molemmissa ryhmissä on lapsia, jotka tarvitsevat erityistä hoitoa ja kasvatusta.

P
äiväkodissa työskentelee
* 3 lastentarhanopettajaa
*
5 lastenhoitajaa
*
ravitsemistyöntekijä
*
tarvittaessa henkilökuntaan kuuluu myös erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten henkilökohtaisia avustajia

 

Äystön päiväkoti TOIVOLA

os. Paavontie 6A, 64770  ÄYSTÖ, puh. 046 - 8555 026

Äystön päiväkodissa toimii kaksi ryhmää, joissa on sekä koko- että osapäivähoidossa olevia lapsia:
* alle 3-vuotiaiden ryhmä
*
3-6 -vuotiaiden ryhmä

Päiväkodissa järjestetään aamu- ja iltapäivähoitoa myös ekaluokkalaisille, mahdollisuuksien mukaan.

P
äiväkodissa työskentelee
* 2 lastentarhanopettajaa
* 3
lastenhoitajaa
* päiväkotiapulainen

* tarvittaessa henkilökuntaan kuuluu myös erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten henkilökohtaisia avustajia

 

 

Päiväkoti on leikin, liikkumisen, huumorin, kokeilemisen, oivaltamisen, keksimisen ilon ja uuden oppimisen paikka.
Päiväkodilla kukaan ei jää yksin.
Kuperkeikkakyydissä kehittyvät kaikki taitojensa mukaan.

Esiopetus on kuin teuvalainen salaatti - yhtä vihreää ja tuoretta.
Oikea ravinto ja lämpö saavat pienessä taimessa ihmeitä aikaan.