VARHAISKASVATUS

Siirry eAsiointi-palveluun

 

Kunnallinen päivähoito on yhteiskunnan järjestämää palvelua lapsiperheille. Kaikilla alle kouluikäisillä on oikeus kunnan järjestämään päivähoitoon. Tarpeen vaatiessa 1-2 -luokkalaisille järjestetään aamu- ja iltapäivähoitoa perhepäivähoidossa.

Päivähoitopalveluja kunnassamme tarjoavat
* Sipilän päiväkoti ja Äystön päiväkoti
* perhepäivähoitajat eri puolilla kuntaa joko omassa kodissaan tai erityisistä syistä myös lapsen kodissa
* vuororyhmis kunnan keskustaajamassa
* päiväryhmikset Norinkylässä ja Perälässä
* perhepäivähoidon vararyhmis keskustassa

Päivähoito on kotien kasvatusta tukevaa toimintaa. Ensisijainen kasvatusvastuu lapsista on heidän vanhemmillaan.

Kunnan järjestämän päivähoidon vaihtoehtona vanhemmat voivat valita
* kotihoidontuen, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi
* yksityisen hoidon tuen, jos perheen alle kouluikäisiä lapsia hoitaa kunnan hyväksymä yksityisen hoidon tuottaja

Lisätietoja kotihoidontuesta saa Kelan paikallistoimistosta, puh. 020 435 6080, sekä Kelan kotisivuilta.

Leikkikenttien sijainti keskustan alueella

Verkkopohjainen perhekeskus KERSANET